140 1För sångmästaren; en psalm av David. (2) Rädda mig, HERRE, från onda människor, bevara mig från våldets män, 2för dem som uttänka ont i sina hjärtan och dagligen rota sig samman till strid. 3De vässa sina tungor likasom ormar, huggormsgift är inom deras läppar. Sela. 4Bevara mig, HERRE, för de ogudaktigas händer, beskydda mig för våldets män, som uttänka planer för att bringa mig på fall. 5Stolta människor lägga ut för mig snaror och garn; de breda ut nät invid vägens rand, giller sätta de för mig. Sela. 6Jag säger till HERREN: »Du är min Gud.» Lyssna, o HERRE, till mina böners ljud. 7HERRE, Herre, du min starka hjälp, du beskärmar mitt huvud, på stridens dag. 8Tillstäd icke, HERRE; vad de ogudaktiga begära; låt deras anslag ej lyckas, de skulle eljest förhäva sig. Sela. 9Över de mäns huvuden, som omringa mig, må den olycka komma, som deras läppar bereda. 10Eldsglöd må regna över dem; må de kastas i eld, i djup som de ej komma upp ur. 11En förtalets man skall ej bestå i landet; en ond våldsman skall jagas, med slag på slag. 12Jag vet att HERREN skall utföra den betrycktes sak och skaffa de fattiga rätt. 13Ja, de rättfärdiga skola prisa ditt namn och de redliga bo inför ditt ansikte.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses