124 1En vallfartssång; av David. Om HERREN icke hade varit med oss -- så säge Israel -- 2om HERREN icke hade varit med oss, när människorna reste sig upp emot oss, 3då hade de uppslukat oss levande, när deras vrede upptändes mot oss; 4då hade vattnen fördränkt oss, strömmen gått över vår själ; 5ja, då hade de gått över vår själ, de svallande vattnen. 6Lovad vare HERREN för att han ej gav oss till rov åt deras tänder! 7Vår själ kom undan såsom en fågel ur fågelfängarnas snara; snaran gick sönder, och vi kommo undan. 8Vår hjälp är i HERRENS namn, hans som har gjort himmel och jord.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses