1 1Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta, 2utan har sin lust i HERRENS lag och tänker på hans lag både dag och natt. 3Han är såsom ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid, och vars löv icke vissna; och allt vad han gör, det lyckas väl.   4Icke så de ogudaktiga, utan de äro såsom agnar som vinden bortför. 5Därför skola de ogudaktiga icke bestå i domen, ej heller syndarna i de rättfärdigas församling. 6Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg förgås.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses