25 1Därefter tog Bildad från Sua till orda och sade: 2Hos honom är väldighet och förskräckande makt, hos honom, som skapar frid i sina himlars höjd. 3Vem finnes, som förmår räkna hans skaror? Och vem överstrålas ej av hans ljus? 4Huru skulle då en människa kunna hava rätt mot Gud eller en av kvinna född kunna befinnas ren? 5Se, ej ens månen skiner nog klart, ej ens stjärnorna äro rena i hans ögon; 6huru mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken!  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses