9Бо всі наші дні промайнули у гніві Твоїм, скінчили літа ми свої, як зідхання...
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses