3(89-4) Я склав заповіта з вибранцем Своїм, присягнув Я Давидові, Моєму рабові:
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses