150 1Алілуя! Хваліть Бога в святині Його, хваліте Його на могутнім Його небозводі! 2Хваліте Його за чини могутні Його, хваліте Його за могутню величність Його! 3Хваліте Його звуком трубним, хваліте Його на арфі та гуслах! 4Хваліте Його на бубні та танцем, хваліте Його на струнах та флейті! 5Хваліте Його на цимбалах дзвінких, хваліте Його на цимбалах гучних! 6Все, що дихає, хай Господа хвалить! Алілуя!
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses