5Зневажає безумний напучення батькове, а хто береже осторогу, стає розумніший.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses