17Тими днями також шляхетні юдеї писали багато своїх листів, що йшли до Товійї, а Товійїні приходили до них.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses