12 1А оце священики та Левити, що прийшли з Зоровавелем, сином Шеалтіїловим, та з Ісусом: Серая, Їрмея, Ездра, 2Амарія, Маллух, Хаттуш, 3Шеханія, Рехум, Меремот, 4Іддо, Ґіннетой, Авійя, 5Мійямін, Маадія, Білґа, 6Шемая, і Йоярів, Єдая, 7Саллу, Амок, Хілкійя, Єдая. Це голови священиків та брати їхні за днів Ісуса. 8А Левити: Ісус, Біннуй, Кадміїл, Шеревея, Юда, Матанія, головний над славослов'ям він та брати його. 9І Бакбукія та Унні, їхні брати, були навпроти них на сторожі. 10А Ісус породив Йоякима, а Йояким породив Ел'яшіва, а Ел'яшів породив Йояду, 11а Йояда породив Йонатана, а Йонатан породив Яддуя. 12А за Йоякимових днів були священики, голови батьківських родів: з роду Сераїного Мерая, з Їрмеїного Хананія, 13з Ездриного Мешуллам, з Амаріїного Єгоханан, 14з Меліхового Йонатан, з Шеваніїного Йосип, 15з Харімового Адна, з Мерайотового Хелкай, 16з Іддового Захарій, з Ґіннетонового Мешуллам, 17з Авійїного Зіхрі, з Мін'ямінового та з Моадеїного Пілтай, 18з Білґиного Шаммуя, з Шемаїного Йонатан, 19а з Йоярівового Маттенай, з Єдаїного Уззі, 20з Саллаєвого Каллай, з Амокового Евер, 21з Хілкійїного Хашавія, з Єдаїного Натанаїл. 22Левити, голови батьківських родів, були записані за днів Ел'яшіва, Йояди, і Йоханана, і Яддуя, а священики за царювання Дарія перського. 23Сини Левія, голови батьківських родів, записані в Книгу Хронік, і аж до днів Йоханана, сина Ел'яшівового. 24А голови Левитів: Хашавія, Шеревія, і Ісус, син Кадміїлів, та брати їхні були навпроти них, щоб хвалити та славити за наказом Давида, Божого чоловіка, черга за чергою. 25Матанія, і Бакбукія, Овадія, Мешуллам, Талмон, Аккув, придверні, сторожа в брамних складах. 26Вони були за днів Йоякима, сина Ісуса, сина Йоцадакового, та за днів намісника Неемії та священика вчителя Ездри. 27А в свято освячення єрусалимського муру шукали Левитів по всіх їхніх місцях, щоб привести їх до Єрусалиму справити свято освячення та радости з похвалами, із піснею, цимбалами, арфами та з цитрами. 28І позбиралися сини співаків та з округи навколо Єрусалиму та з осель нетофатян, 29і з Бет-Гаґґілґала, і з піль Ґеви та Азмавету, бо співаки побудували собі двори навколо Єрусалиму. 30І очистилися священики та Левити, і вони очистили народ, і брами та мур. 31І повводив я Юдиних зверхників на мур, і поставив два великі збори славословників та походи, з них один пішов праворуч по муру до Смітникової брами. 32А за ними йшов Гошая та половина Юдиних зверхників, 33і Азарія, Ездра, і Мешуллам, 34Юда, і Веніямин, Шемая, і Ірмея. 35А з священичих синів із сурмами: Захарій, син Йонатана, сина Шемаї, сина Маттанії, сина Міхаї, сина Заккура, сина Асафового, 36а брати його: Шемая, і Азаріїл, Мілай, Ґілалай, Маай, Натанаїл, і Юда, Ханані з музичними знаряддями Давида, Божого чоловіка, а вчитель Ездра перед ними. 37А при Джерельній брамі, навпроти них, вони йшли ступенями Давидового Міста, входом на стіну над Давидовим домом і аж до Водної брами на схід. 38А другий збір славословників ішов ліворуч, а за ним я та половина народу, зверху по муру вище башти Печей та аж до Широкого муру, 39і від Єфремової брами та до брами Старої, і до брами Рибної, і башти Ханан'їла, і башти Меа, і аж до брами Овечої, і спинилися біля брами Ув'язнення. 40І стали обидва збори славословників біля Божого дому, і я, і половина заступників зо мною, 41і священики: Ел'яким, Маасея, Мін'ямин, Міхая, Елйоенай, Захарій, Хананія з сурмами, 42і Маасея, і Шемая, і Елеазар, і Уззі, і Єгоханан, і Малкійя, і Елам, і Езер. І співаки співали, а Їзрахія був провідником. 43І вони приносили того дня великі жертви та раділи, бо Бог порадував їх великою радістю. І раділи також жінки та діти, і аж далеко чута була радість Єрусалиму! 44І того дня були попризначувані люди над коморами для скарбів, для приношень, для первоплодів та для десятин, щоб зносити в них з міських піль законні частки священикам та Левитам, бо радість Юдеї була дивитися на священиків та на Левитів, що стояли! 45І вони стерегли постанови свого Бога, і постанови про очищення, і були співаками та придверними за наказом Давида та сина його Соломона. 46Бо віддавна, за днів Давида та Асафа, були голови співаків та пісні хвали й збори славословників для Бога. 47І ввесь Ізраїль за днів Зоровавеля та за днів Неемії давав частки співацькі та придверничі, щодня належне, і освячував це Левитам, а Левити освячували Аароновим синам.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses