24Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був десять тисяч талантів.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses