21 1І підійшли голови домів батьків Левієвих до священика Елеазара й до Ісуса, сина Навинового, та до голів домів батьків племен Ізраїлевих синів, 2та й говорили до них у Шіло в ханаанському Краї, кажучи: Господь наказав був через Мойсея дати нам міста на сидіння, а їхні пасовиська для нашої худоби. 3І дали Ізраїлеві сини Левитам зо свого наділу на наказ Господній ті міста та їхні пасовиська. 4І вийшов жеребок для родів кегатеянина. І були синам священика Аарона з Левитів від племени Юдиного, і від племени Симеонового, і від племени Веніяминового тринадцять міст. 5А Кегатовим синам, що позосталися з родів племени Єфремового й з племени Данового та з половини племени Манасіїного жеребком дісталося десять міст. 6А для Ґершонових синів від родів Іссахарового племени, і від Асирового племени, і від Нефталимового племени, і від половини Манасіїного племени в Башані жеребком дісталося тринадцять міст. 7Мерарієвим синам за їхніми родами дісталося від племени Рувимового, і від племени Ґадового, і від племени Завулонового дванадцять міст. 8І дали Ізраїлеві сини Левитам ті міста та їхні пасовиська, як наказав був Господь через Мойсея, жеребком. 9І дали вони з племени синів Юдиних та з племени синів Симеонових ті міста, що будуть нижче названі йменням своїм. 10І було для Ааронових синів із родів кегатеянина, з Левієвих синів, бо їм був жеребок найперше. 11І дали їм місто Кір'ят, батька велетнів Арби, воно Хеврон, на Юдиних горах, та його пасовиська навколо нього. 12А мійське поле та оселі його дали Калеву, синові Єфуннеєвому, на власність його. 13А синам священика Аарона дали місто сховища вбійника: Хеврон та його пасовиська, і Лівну та її пасовиська, 14і Яттір та його пасовиська, і Ештемоа та її пасовиська, 15і Холон та його пасовиська, і Девір та його пасовиська, 16і Аїн та його пасовиська, і Ютту та її пасовиська, Бет-Шемеш та його пасовиська, дев'ять міст від двох тих племен. 17А від Веніяминового племени: Ґів'он та його пасовиська, Ґеву та її пасовиська, 18Анатоль та його пасовиська, і Алмон та його пасовиська, міст четверо. 19Усіх міст Ааронових синів, священиків, тринадцять міст та їхні пасовиська. 20А родам Кегатових синів, Левитам, що позостали від Кегатових синів, міста їхнього жеребка були від Єфремового племени. 21І дали їм місто сховища вбійника: Сихем та його пасовиська, на Єфремовій горі, і Ґезер та його пасовиська. 22І Ківцаїм та його пасовиська, і Бет-Хорон та його пасовиська, міст четверо. 23А від Данового племени: Елтеке та його пасовиська, Ґіббетон та його пасовиська, 24Айялон та його пасовиська, Ґат-Ріммон та його пасовиська, міст четверо. 25А від половини Манасіїного племени: Таанах та його пасовиська, і Ґат-Ріммон та його пасовиська, міст двоє. 26Усіх міст десять та їхні пасовиська для родів позосталих Кегатових синів. 27А для Ґершонових синів з Левієвих родів від половини Манасіїного племени місто сховища вбійника: Ґолан у Башані та його пасовиська, і Беештера та її пасовиська, міст двоє. 28А від Іссахарового племени: Кіш'йон та його пасовиська, Доврат та його пасовиська, 29Ярмут та його пасовиська, Ен-Ґаннім та його пасовиська, міст четверо. 30А від Асирового племени: Міш'ал та його пасовиська, Ардон та його пасовиська, 31Хелкат та його пасовиська, Рехов та його пасовиська, міст четверо. 32А від Нефталимового племени місто сховища вбійника: Кедеш у Ґаліл та його пасовиська, і Хаммот-Дор та його пасовиська, і Картан та його пасовиська, міст троє. 33Усіх міст Ґершонових за їхніми родами тринадцять міст та їхні пасовиська. 34А для родів Мерарієвих синів, Левитів, позосталих від племени Завулонового: Йокнеам та його пасовиська, Карта та її пасовиська. 35Дімна та її пасовиська, Нагалал та його пасовиська, міст четверо. 36А від Рувимового племени: Бецар та його пасовиська, і Ягца та її пасовиська, 37Кедемот та його пасовиська, і Мефаат та його пасовиська, міст четверо. 38А від Ґадового племени місто сховища вбійника: Рамот у Ґілеаді та його пасовиська, і Маханаїм та його пасовиська, 39Хешбон та його пасовиська, Язер та його пасовиська, усіх міст четверо. 40Усіх міст для Мерарієвих синів за їхніми родами, що позосталися з Левієвих родів, було за їхнім жеребком дванадцять міст. 41Усіх Левієвих міст серед власности Ізраїлевих синів сорок і вісім міст та їхні пасовиська. 42Будуть ті міста такі: кожне місто з пасовиськом його навколо нього, так для всіх тих міст. 43І дав Господь Ізраїлеві ввесь той Край, що присягнув був дати його їхнім батькам, і вони посіли його та й осілися в ньому. 44І Господь дав їм мир навколо, усе так, як присягнув був їхнім батькам. І ніхто зо всіх їхніх ворогів на встояв перед ними, усіх їхніх ворогів Господь дав у їхню руку. 45Нічого не було невиконаного з усього того доброго слова, що Господь говорив до Ізраїлевого дому, усе збулося.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses