19Бо він розумів, що Бог має силу й воскресити з мертвих, тому й одержав його на прообраз.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses