9 1А ввесь Ізраїль був переписаний, й ось вони були записані в книзі Ізраїлевих царів. А Юда був переселений до Вавилону за своє спроневірення. 2А перші мешканці, що сиділи в своїй посілості, по своїх містах, були: Ізраїль, священики, Левити та слуги храму. 3А в Єрусалимі сиділи з Юдиних синів, і з Веніяминових синів, і з синів Єфремових та Манасіїних: 4Утай, син Аммігуда, сина Омрі, сина Імрі, сина Бані, з синів Переца, Юдиного сина. 5А з шілонян: первороджений Асая та сини його. 6А з синів Зерахових: Єуїл, та брати їх, шість сотень і дев'ятдесят. 7А з синів Веніяминових: Саллу, син Мешуллама, сина Годавії, сина Сенуї, 8і Ївнея, син Єрохамів; і Ела, син Уззі, сина Міхрі, і Мешуллам, син Шефатії, сина Реуїла, сина Ївнійї, 9і брати їхні за їхніми нащадками, дев'ять сотень і п'ятдесят і шість. Усі ці мужі голови батьків, дому батьків своїх. 10А із священиків: Єдая, і Єгоярів, і Яхін. 11А Азарія, син Хілкійї, сина Мешуллама, сина Садока, сина Мерайота, сина Ахітава, управитель Божого дому; 12і Адая, син Єрохама, сина Пашхура, сина Малкійї; і Масай, син Адіїла, сина Яхзери, сина Мешуллама, сина Мешіллеміта, сина Іммера; 13і брати їх, голови дому своїх батьків тисяча й сім сотень і шістдесят, дуже добрі мужі на працю в ділі Божого дому. 14А з Левитів: Шемая, син Хассува, сина Азрікама, сина Хашав'ї, з синів Мерарі; 15і Бакбаккар, Хереш, і Балал, і Маттанія, син Міхи, сина Зіхрі, сина Асафа; 16і Авадія, син Шемаї, сина Ґалала, сина Єдутуна; і Берехія, син Аси, сина Елкани, що сидів в осадах нетоф'ян. 17А придверні: Шаллум, і Аккув, і Талмон, і Ахіман, і брати їхні; Шаллум був голова. 18І аж дотепер вони в царській брамі на схід, вони придверні таборів Левієвих синів. 19А Шаллум, син Коре, сина Ев'ясафа, сина Кораха, і брати його з дому його батька, корахівці, на праці служби, стерегли пороги скинії, а їхні батьки були над Господнім табором, стерегли вхід. 20І Пінхас, син Елеазарів, був над ними колись зверхником, і Господь був із ним. 21Захарій, син Мешелемії, був придверний при вході скинії заповіту. 22Усіх їх, вибраних на придверних при порогах, було двісті й дванадцять. Вони переписані по своїх осадах. Їх поставив Давид та прозорливець Самуїл за їх вірність. 23І вони та їхні сини були при брамах Господнього дому, дому скинії, за вартами. 24На чотири боки були придверні: на схід, на захід, на північ, на південь. 25А брати їхні були по селах, мусіли приходити на сім день, від часу до часу, щоб бути з ними на службі, 26бо в службі були чотири перші придверні, вони Левити; вони ж доглядали помешкань та скарбів Божого дому. 27І вони всю ніч перебували навколо Божого дому, бо на них був обов'язок варти, і вона щоранку відмикали двері. 28І з них були дехто коло службового посуду, бо за числом його приносили, і за числом його виносили. 29І з них дехто були призначені до посуду та до всяких святих речей: і над пшеничною мукою, і над вином, і над оливою, і над ладаном, і над пахощами. 30А з священичих синів були ті, що мішали запашне на кадило. 31А Маттітія з Левитів, він первороджений корахівця Шаллума, був у службі над справою сковорід. 32А з синів кегатівців, з їхніх братів, були над хлібом показним, щоб приготовляти щосуботи. 33А оце співаки, голови батьківських домів Левитів, по кімнатах, були вільні від іншої праці, бо вдень та вночі були вони при своїй роботі. 34Оце голови батьківських домів Левитів за їхніми нащадками, голови, що сиділи в Єрусалимі. 35А в Ґів'оні сиділи: батько Ґів'ону Єіїл, а ім'я його жінці Мааха, 36і первороджений син його Авдон, і Цур, і Кіш, і Баал, і Нер, і Надав, 37і Ґедор, і Ахйо, і Захарій, і Міклот. 38А Міклот породив Шім'ама. І вони теж сиділи в Єрусалимі при братах своїх, зо своїми братами. 39А Нер породив Кіша, а Кіш породив Саула, а Саул породив Йонатана, і Малкі-Шую, і Авінадава, і Ешбаала. 40А син Йонатанів Мерів-Баал, а Мерів-Баал породив Міху. 41А сини Міхи: Пітон, і Мелех, і Тахрея. 42А Ахаз породив Яру, а Яра породив Алмета, і Азмавета, і Зімрі. А Зімрі породив Моцу. 43А Моца породив Бін'ю, його син Рефая, його син Ел'аса, його син Ацел. 44А в Ацела було шестеро синів, а оце їхні імена: Азрікам, Бохеру, і Ізмаїл, і Шеар'я, і Овадія, і Ханан, оце сини Ацелові.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses