8 1А Веніямин породив первородженого свого Белу, другого Ашбелу, і третього Ахраха, 2четвертого Наху, і п'ятого Рафу. 3А в Бели були сини: Аддар, і Ґера, і Авігуд, 4і Авішуя, і Нааман, і Ахоах, 5і Ґера, і Шефуфан, і Хурам. 6А оце сини Ехудові, вони були голови дому батьків, мешканців Ґеви, та переселено їх до Манахату: 7і Нааман, і Ахійя, і Ґера, він їх переселив, і породив Уззу та Ахіхуда. 8А Шахараїм породив дітей на моавському полі по тому, як він відіслав своїх жінок Хушім та Баару. 9І породив він від Ходеш, своєї жінки: Йовава, і Цівію, і Мешу, і Малкам, 10і Єуц, і Сохію, і Мірму, це сини його, голови батьківських домів. 11А від Хушім він породив Авітува та Елпаала. 12А сини Елпаалові: Евер, і Міш'ам, і Шемер, він збудував Оно й Лод та належні йому міста. 13А Берія та Шема вони голови дому батьків, мешканців Айялону; вони вигнали мешканців Ґату. 14А Ахйо, Шашак і Єремот, 15і Зевадія, і Арад, і Адер, 16і Михаїл, і Їшпа, і Йоха сини Берії. 17А Зевадія, і Мешуллам, і Хізкі, і Хевер, 18і Їшмерай, і Їзлія, і Йовав, сини Елпаалові. 19А Яким, і Зіхрі, і Завді, 20і Еліенай, і Ціллетай, і Еліїл, 21і Адая, і Берая, і Шімрат, сини Шімеієві. 22А Їшпан, і Евер, і Еліїл, 23і Авдон, і Зіхрі, і Ханан, 24і Хананія, і Елам, і Антотійя, 25і Їфдея, і Пенуїл, сини Шашакові. 26А Шамшерай, і Шехарія, і Аталія, 27і Яарешія, і Елійя, і Зіхрі, сини Єрохамові. 28Оце голови дому батьків за їхніми нащадками, голови, що вони сиділи в Єрусалимі. 29А в Ґів'оні сиділи: батько Ґів'ону, а ім'я його жінці Мааха, 30і первороджений син його Авдон, і Цур, і Кіш, і Баал, і Надав, 31і Ґедор, і Ахйо, і Зехер. 32А Міклот породив Шім'у. І вони теж сиділи в Єрусалимі, при братах своїх, зо своїми братами. 33А Нер породив Кіша. А Кіш породив Саула, а Саул породив Йонатана, і Малкі-Шуя, і Авінадава, і Ешбаала. 34А син Йонатанів Мерів-Баал, а Мерів-Баал породив Міху. 35А сини Міхи: Пітон, і Мелех, і Тареа, і Ахаз. 36А Ахаз породив Єгоадду, а Єгоадда породив Алемета, і Азмавета, і Зімрі: а Зімрі породив Моцу. 37А Моца породив Бін'ю, його син Рафа, його син Ел'аса, його син Ацел. 38А в Ацела було шестеро синів, а оце їхні імена: Азрікам, Бохеру, і Ізмаїл, і Шеар'я, і Овадія, і Ханан, усі вони сини Ацелові. 39А сини Ешека, брата його: первороджений його Улам, другий Єуш, третій Еліфелет. 40А Уламові сини були мужі хоробрі вояки, що натягували лука й що мали багато синів та онуків, сотню й п'ятдесят. Усі вони з Веніяминових синів.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses