1-я Паралипоменон 1 1Адам, Сиф, Енош, 2Кенан, Магалел'їл, Яред, 3Енох, Метушелах, Ламех, 4Ной, Сим, Хам та Яфет. 5Сини Яфетові: Ґомер, і Маґоґ, і Мадай, і Яван, і Тувал, і Мешех, і Тірас. 6А сини Ґомерові: Ашкеназ і Діфат, і Тоґарма. 7А сини Яванові: Еліша й Таршіша, кіттяни й роданяни. 8Сини Хамові: Куш і Міцраїм, Пут і Ханаан. 9А сини Кушеві: Шева, і Хавіла, і Савта, і Раама, і Савтеха. А сини Рамині: Шева й Дедан. 10А Куш породив Німрода, він зачав бути велетом на землі. 11А Міцраїм породив лудян, і анам'ян, і легав'ян, і нафтух'ян, 12і патрусян, і каслух'ян, що вийшли звідти филистимляни, і кафторян. 13А Ханаан породив Сидона, свого первородженого, і Хета, 14і євусеянина, і амореянина, і ґірґашеянина, 15і хіввеянина, і аркеянина, і сінеянина, 16і арвадянина, і цемарянина, і хаматянина. 17Сини Симові: Елам, і Ашшур, і Арпахшад, і Луд, і Арам. Сини Арамові: і Уц, і Хул, і Ґетер, і Мешех. 18А Арпахшад породив Шалаха, а Шалах породив Евера. 19А Еверові народилося двоє синів, ім'я одному Пелеґ, бо за його днів була поділена земля, а ім'я брата його Йоктан. 20А Йоктан породив Алмодада, і Шелефа, і Хацармавета, і Єраха, 21і Гадорама, і Узала, і Діклу, 22і Евала, і Авімаїла, і Шеву, 23і Офіра, і Хавілу, і Йовава, усі вони сини Йоктанові. 24Сим, Арпахшад, Шелах, 25Пелеґ, Реу, 26Серуґ, Нахор, Терах, 27Аврам, він же Авраам. 28Сини Авраамові: Ісак та Ізмаїл. 29Оце їхні нащадки: первороджений Ізмаїлів Невайот, і Кедар, і Адбеїл, і Мівсам, 30Мішма, і Дума, Масса, Хадад, і Тема, 31Єтур, Нафіш, і Кедема, оце вони сини Ізмаїлові. 32А сини Кетури, Авраамової наложниці: вона породила Зімрана, і Йокшана, і Медана, і Мідіяна, і Їшбака, і Шуаха. А Йокшанові сини: Шева й Дедан. 33А Мідіянові сини: Ефа, і Ефер, і Ханох, і Авіда, і Елдаа, ці всі сини Кетури. 34А Авраам породив Ісака. Ісакові сини: Ісав і Ізраїль. 35Ісавові сини: Еліфаз, Реуїл, і Єуш, і Йалам, і Кора. 36Сини Еліфазові: Теман і Омар, Цефі й Ґатам, Кеназ і Тімна, і Амалик. 37Сини Реуїлові: Нахат, Зерах, Шамма й Мізза. 38А сини Сеїрові: Лотан, і Шовал, і Ців'он, і Ана, і Дішон, і Ецер, і Дішан. 39А сини Лотанові: Хорі, і Гомам, і Ахот, Лотан, Тімна. 40Сини Шовалові: Ал'ян, і Манахат, і Евал, Шефі, і Онам. А сини Ців'онові: Айя й Ана. 41А сини Анині: Дішон. А сини Дішонові: Хамран, і Ешбан, і Їтран, і Керан. 42Сини Ецерові: Білган, і Зааван, Яакан. Сини Дішонові: Уц та Аран. 43А оце царі, що царювали в Едомовому краї перед зацарюванням царя в Ізраїлевих синів: Бела, Беорів син, а ім'я його міста Дінгава. 44І помер Бела, а замість нього зацарював Йовав, Зерахів син з Боцри. 45І помер Йовав, а замість нього зацарював Хушам із краю теманянина. 46І помер Хушам, а замість нього зацарював Гадад, Бедадів син, що побив був Мідіяна на Моавському полі, а ім'я місту його Авіт. 47І помер Гадад, а замість нього зацарював Самла з Масреки. 48І помер Самла, а замість нього зацарював Саул з Рехевот-Ганнагару. 49І помер Саул, а замість нього зацарював Баал-Ханан, син Ахборів. 50І помер Баал-Ханан, а замість нього зацарював Гадад, а ім'я його міста Раї, а ім'я жінки його Мегетав'їл, дочка Матреда, дочки Ме-Загавової. 51І помер Гадад. І були потому провідники Едому: провідник Тімна, провідник Ал'я, провідник Єтет, 52провідник Оголівама, провідник Ела, провідник Пінон, 53провідник Кеназ, провідник Теман, провідник Мівцар, 54провідник Маґдіїл, провідник Ірам, оце провідники Едому.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses