12Men dem skall jag göra starka i HERREN, och i hans namn skola de gå fram, säger HERREN.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses