6Och hon gick ned till tröskplatsen och gjorde alldeles såsom hennes svärmoder hade bjudit henne.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses