8Men över dem som äro genstridiga och icke lyda sanningen, utan lyda orättfärdigheten, över dem kommer vrede och förtörnelse.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses