5Därför måste man vara den underdånig, icke allenast för vredesdomens skull, utan ock för samvetets skull.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses