1En psalm. Sjungen till HERREN ära en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin väldiga arm.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses