97 1HERREN är nu konung! Därför fröjde sig jorden; havsländerna glädje sig, så många som de äro. 2Moln och töcken omgiva honom, rättfärdighet och rätt äro hans trons fäste. 3Eld går framför honom och förbränner hans ovänner runt omkring. 4Hans ljungeldar lysa upp jordens krets; jorden ser det och bävar. 5Bergen smälta såsom vax för HERREN, för hela jordens Herre. 6Himlarna förkunna hans rättfärdighet, och alla folk se hans ära. 7Alla de skola komma på skam, som dyrka beläten, de som berömma sig av avgudar. Alla gudar skola tillbedja honom. 8Sion hör det och gläder sig, och Juda döttrar fröjda sig för dina domars skull, HERRE. 9Ty du, HERRE, är den Högste över hela jorden; du är högt upphöjd över alla gudar. 10I som älsken HERREN, haten det onda. Han bevarar sina frommas själar, ur de ogudaktigas hand räddar han dem. 11Ljus är utsått för den rättfärdige och glädje för de rättsinniga. 12Glädjens, I rättfärdige, i HERREN, och prisen hans heliga namn.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses