96 1Sjungen till HERRENS ära en ny sång, sjungen till HERRENS ära, alla länder. 2Sjungen till HERRENS ära, loven hans namn. Båden glädje var dag, förkunnen hans frälsning. 3Förtäljen bland hedningarna hans ära, bland alla folk hans under. 4Ty stor är HERREN och högt lovad, fruktansvärd är han mer än alla gudar. 5Ty folkens alla gudar äro avgudar, men HERREN är den som har gjort himmelen. 6Majestät och härlighet äro inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom. 7Given åt HERREN, I folkens släkter, given åt HERREN ära och makt; 8given åt HERREN hans namns ära, bären fram skänker, och kommen i hans gårdar. 9Tillbedjen HERREN i helig skrud, bäven för hans ansikte, alla länder. 10Sägen bland hedningarna: »HERREN är nu konung! Därför står jordkretsen fast och vacklar icke; han dömer folken med rättvisa.» 11Himmelen vare glad, och jorden fröjde sig; havet bruse och allt vad däri är. 12Marken glädje sig och allt som är därpå, ja, då juble alla skogens träd. 13inför HERREN, ty han kommer, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma jordens krets med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses