92 1En psalm, en sång för sabbatsdagen. (2) Det är gott att tacka HERREN och att lovsjunga ditt namn, du den Högste, 2att om morgonen förkunna din nåd, och när natten har kommit din trofasthet, 3med tiosträngat instrument och psaltare, med spel på harpa.   4Ty du gläder mig, HERRE, med dina gärningar; jag vill jubla över dina händers verk. 5Huru stora äro icke dina verk, o HERRE! Ja, övermåttan djupa äro dina tankar. 6En oförnuftig man besinnar det ej, och en dåre förstår icke sådant. 7Om ock de ogudaktiga grönska såsom gräs och ogärningsmännen blomstra allasammans, så sker det till fördärv för evig tid. 8Men du, HERRE, är hög evinnerligen. 9Ty se, dina fiender, HERRE, se, dina fiender förgås, alla ogärningsmännen bliva förströdda. 10Men mitt horn gör du högt såsom vildoxens; jag varder övergjuten med frisk olja. 11Och med lust får mitt öga skåda på mina förföljare och mina öron höra om de onda som resa sig upp mot mig.   12Den rättfärdige grönskar såsom ett palmträd, såsom en ceder på Libanon växer han till. 13Ja, sådana äro planterade i HERRENS hus; de grönska i vår Guds gårdar. 14Ännu när de bliva gamla, skjuta de skott, de frodas och grönska; 15så för att de skola förkunna att HERREN är rättfärdig, min klippa, han i vilken orätt icke finnes.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses