9Hos dig skall icke finnas någon annan gud, och du skall ej tillbedja någon främmande gud.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses