81 1För sångmästaren, till Gittít; av Asaf. (2) Höjen glädjerop till Gud, vår starkhet, höjen jubel till Jakobs Gud. 2Stämmen upp lovsång och låten pukor ljuda, ljuvliga harpor tillsammans med psaltare. 3Stöten i basun vid nymånaden, vid fullmånen, på vår högtidsdag. 4Ty detta är en stadga för Israel, en Jakobs Guds rätt. 5Det bestämde han till ett vittnesbörd i Josef, när han drog ut mot Egyptens land. Jag hör ett tal som är mig nytt:   6»Jag lyfte bördan från hans skuldra, hans händer blevo fria ifrån lastkorgen. 7I nöden ropade du, och jag räddade dig; jag svarade dig, höljd i tordön, jag prövade dig vid Meribas vatten. Sela. 8Hör, mitt folk, och låt mig varna dig; Israel, o att du ville höra mig! 9Hos dig skall icke finnas någon annan gud, och du skall ej tillbedja någon främmande gud. 10Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig upp ur Egyptens land; låt din mun vitt upp, så att jag får uppfylla den. 11Men mitt folk ville ej höra min röst, och Israel var mig icke till viljes. 12Då lät jag dem gå i deras hjärtans hårdhet, det fingo vandra efter sina egna rådslag. 13O att mitt folk ville höra mig, och att Israel ville vandra på mina vägar! 14Då skulle jag snart kuva deras fiender och vända min hand mot deras ovänner. 15De som hata HERREN skulle då visa honom underdånighet, och hans folks tid skulle vara evinnerligen. 16Och han skulle bespisa det med bästa vete; ja, med honung ur klippan skulle jag mätta dig.»  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses