8 1För sångmästaren, till Gittít; en psalm av David. (2) HERRE, vår Herre, huru härligt är icke ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himmelen! 2Av barns och spenabarns mun har du upprättat en makt, för dina ovänners skull, till att nedslå fienden och den hämndgirige.   3När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna, som du har berett, 4vad är då en människa, att du tänker på henne, eller en människoson, att du låter dig vårda om honom. 5Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen; med ära och härlighet krönte du honom. 6Du satte honom till herre över dina händers verk; allt lade du under hans fötter: 7får och oxar, allasammans, så ock vildmarkens djur, 8fåglarna under himmelen och fiskarna i havet, vad som vandrar havens vägar. 9HERRE, vår Herre, huru härligt är icke ditt namn över hela jorden!  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses