76 1För sångmästaren, med strängaspel; en psalm, en sång av Asaf. (2) Gud är känd i Juda, i Israel är hans namn stort; 2i Salem vart hans hydda rest och hans boning på Sion. 3Där bröt han sönder bågens ljungeldar, sköld och svärd och vad till kriget hör. Sela. 4Full av ljus och härlighet går du fram ifrån segerbytenas berg. 5De stormodiga äro avväpnade, de hava slumrat in och sova; alla stridsmännen hava måst låta händerna falla. 6För din näpst, du Jakobs Gud, ligga domnade både man och häst.   7Du, du är fruktansvärd; vem kan bestå inför dig, när du vredgas? 8Från himmelen lät du höra din dom; då förskräcktes jorden och vart stilla, 9då när Gud stod upp till dom, till att frälsa alla ödmjuka på jorden. Sela. 10Ty människors vrede varder dig till pris; du har vrede till övers att omgjorda dit med. 11Gören löften och infrien dem åt HERREN, eder Gud; alla de som äro omkring honom bäre fram skänker åt den Fruktansvärde. 12Ty han stäcker furstarnas övermod; fruktansvärd är han för konungarna på jorden.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses