11Varför håller du tillbaka din hand, din högra hand? Drag den fram ur din barm och förgör dem.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses