4Min Gud, befria mig ur den ogudaktiges våld, ur den orättfärdiges och förtryckarens hand.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses