70 1För sångmästaren; av David, till åminnelse. (2) Gud, kom till min räddning; HERRE, skynda till min hjälp. 2Må de komma på skam och varda utskämda, som stå efter mitt liv; må de vika tillbaka och blygas, som önska min ofärd. 3Må de vända tillbaka i sin skam, som säga: »Rätt så, rätt så!» 4Men alla de som söka dig må fröjdas och vara glada i dig; och de som åstunda din frälsning säge alltid: »Lovad vare Gud!» 5Jag är betryckt och fattig; Gud, skynda till mig. Min hjälp och min befriare är du; HERRE, dröj icke.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses