67 1För sångmästaren, med strängaspel; en psalm, en sång. (2) Gud vare oss nådig och välsigne oss, han låte sitt ansikte lysa och ledsaga oss, Sela, 2för att man på jorden må känna din väg, bland alla hedningar din frälsning. 3Folken tacke dig, o Gud, alla folk tacke dig. 4Folkslagen glädje sig och juble, ty du dömer folken rätt, och du leder folkslagen på jorden. Sela. 5Folken tacke dig, o Gud, alla folk tacke dig. 6Jorden har givit sin gröda. Gud, vår Gud, välsigne oss. 7Gud välsigne oss, och alla jordens ändar frukte honom.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses