65 1För sångmästaren; en psalm; en sång av David. (2) Gud, dig lovar man i stillhet i Sion, och till dig får man infria löfte. 2Du som hör bön, till dig kommer allt kött. 3Mina missgärningar voro mig övermäktiga; men du förlåter våra överträdelser. 4Säll är den som du utväljer och låter komma till dig, så att han får bo i dina gårdar. Må vi få mätta oss med det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel.   5Med underbara gärningar bönhör du oss i rättfärdighet, du vår frälsnings Gud, du som är en tillflykt för alla jordens ändar och för havet i fjärran; 6du som gör bergen fasta genom din kraft, ty du är omgjordad med makt; 7du som stillar havens brus, deras böljors brus och folkens larm. 8De som bo vid jordens ändar häpna för dina tecken; österland och västerland uppfyller du med jubel.   9Du låter dig vårda om landet och giver det överflöd, rikedom i ymnigt mått; Guds källa har vatten till fyllest. Du bereder säd åt människorna, när du så bereder jorden. 10Dess fåror vattnar du, du jämnar det som är upplöjt; med regnskurar uppmjukar du den, det som växer därpå välsignar du. 11Du kröner året med ditt goda, och dina spår drypa av fetma. 12Betesmarkerna i öknen drypa, och höjderna omgjorda sig med fröjd. 13Ängarna hölja sig i hjordar, och dalarna betäckas med säd; man höjer jubelrop och sjunger.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses