7Ty du är min hjälp, och under dina vingars skumma jublar jag.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses