4Så skall jag då lova dig, så länge jag lever; i ditt namn skall jag upplyfta mina händer.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses