63 1En psalm av David, när han var i Juda öken. (2) Gud, du är min Gud, bittida söker jag dig; min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, i ett torrt land, som försmäktar utan vatten. 2Så skådar jag nu efter dig i helgedomen, för att få se din makt och ära. 3Ty din nåd är bättre än liv; mina läppar skola prisa dig. 4Så skall jag då lova dig, så länge jag lever; i ditt namn skall jag upplyfta mina händer. 5Min själ varder mättad såsom av märg och fett; och med jublande läppar lovsjunger min mun, 6när jag kommer ihåg dig på mitt läger och under nattens väkter tänker på dig. 7Ty du är min hjälp, och under dina vingars skumma jublar jag. 8Min själ håller sig intill dig; din högra hand uppehåller mig.   9Men dessa som stå efter mitt liv och vilja fördärva det, de skola fara ned i jordens djup. 10De skola givas till pris åt svärdet, rovdjurs byte skola de varda. 11Men konungen skall glädja sig i Gud; berömma sig skall var och en som svär vid honom, ty de lögnaktigas mun skall varda tillstoppad.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses