61 1För sångmästaren, till strängaspel; av David. (2) Hör, o Gud, mitt rop, akta på min bön. 2Från jordens ända ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar; för mig upp på en klippa, som är mig alltför hög. 3Ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden. 4Låt mig bo i din hydda evinnerligen; under dina vingars beskärm tager jag min tillflykt. Sela. 5Ty du, o Gud, hör mina löften, åt dem som frukta ditt namn giver du en arvedel.   6Du förökar konungens dagar; hans år skola vara från släkte till släkte. 7Må han sitta på sin tron inför Gud evinnerligen; låt nåd och trofasthet bevara honom. 8Då skall jag lovsjunga ditt namn till evig tid, i det jag får infria mina löften dag efter dag.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses