6 1För sångmästaren, med strängaspel, till Seminit; en psalm av David. (2) HERRE, straffa mig icke i din vrede, och tukta mig icke i din förtörnelse. 2Var mig nådig, HERRE, ty jag försmäktar; hela mig, HERRE, ty ända in i mitt innersta är jag förskräckt. 3Ja, min själ är storligen förskräckt; ack HERRE, huru länge? 4Vänd åter, HERRE, rädda min själ, fräls mig för din nåds skull. 5Ty i döden tänker man icke på dig; vem tackar dig i dödsriket? 6Jag är så trött av suckande; var natt fuktar jag min säng och väter mitt läger med mina tårar. 7Av sorg är mitt öga förmörkat; det har åldrats för alla mina ovänners skull.   8Viken bort ifrån mig, alla I ogärningsmän; ty HERREN har hört min högljudda gråt. 9HERREN har hört min åkallan, min bön upptager HERREN. 10Alla mina fiender skola komma på skam och storligen förskräckas; de skola vika tillbaka och komma på skam med hast.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses