51 1För sångmästaren; en psalm av David, 2när profeten Natan kom till honom, då han hade gått in till Bat-Seba. (2) Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. (3) Två mig väl från min missgärning, och rena mig från synd. 3Ty jag känner mina överträdelser, och min synd är alltid inför mig. 4Mot dig allena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon; på det att du må finnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar. 5Se, i synd är jag född, och i synd har min moder avlat mig. 6Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden; så lär mig då vishet i mitt innersta. 7Skära mig med isop, så att jag varder ren; två mig, så att jag bliver vitare än snö. 8Låt mig förnimma fröjd och glädje, låt de ben som du har krossat få fröjda sig. 9Vänd bort ditt ansikte från mina synder, och utplåna alla mina missgärningar. 10Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och giv mig på nytt en frimodig ande. 11Förkasta mig icke från ditt ansikte, och tag icke din helige Ande ifrån mig. 12Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, och uppehåll mig med villighetens ande. 13Då skall jag lära överträdarna dina vägar, och syndarna skola omvända sig till dig. 14Rädda mig undan blodstider, Gud, du min frälsnings Gud, så skall min tunga jubla över din rättfärdighet. 15Herre, upplåt mina läppar, så att min mun kan förkunna ditt lov.   16Ty du har icke behag till offer, eljest skulle jag giva dig sådana; till brännoffer har du icke lust. 17Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande; ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, icke förakta.   18Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar. 19Då skall du undfå rätta offer, som behaga dig, brännoffer och heloffer; då skall man offra tjurar på ditt altare.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses