48 1En sång, en psalm av Koras söner. (2) Stor är HERREN och högt lovad, i vår Guds stad, på sitt heliga berg. 2Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst uppe i norr, den store konungens stad. 3Gud har i dess palatser gjort sig känd såsom ett värn. 4Ty se, konungarna församlade sig, tillhopa drogo de fram. 5De sågo det, då häpnade de; de förskräcktes, de flydde. 6Bävan grep dem där, ångest lik en barnaföderskas. 7Så krossar du Tarsis-skepp med östanvinden.   8Såsom vi hade hört, så fingo vi se det, i HERREN Sebaots stad, i vår Guds stad; Gud håller den vid makt till evig tid. Sela. 9Vi tänka, o Gud, på din nåd, när vi stå i ditt tempel. 10Såsom ditt namn, o Gud, så når ock ditt lov intill jordens ändar; din högra hand är full av rättfärdighet. 11Sions berg glädje sig, Juda döttrar fröjde sig, för dina domars skull. 12Gån omkring Sion och vandren runt därom, räknen dess torn; 13given akt på dess murar, skriden genom dess palatser, så att I kunnen förtälja därom för ett kommande släkte. 14Ty sådan är Gud, vår Gud, alltid och evinnerligen; intill döden skall han ledsaga oss.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses