47 1För sångmästaren; av Koras söner; en psalm. (2) Klappen i händerna, alla folk, höjen jubel till Gud med fröjderop. 2Ty HERREN är den Högste, fruktansvärd är han, en stor konung över hela jorden. 3Han tvingar folk under oss och folkslag under våra fötter. 4Han utväljer åt oss vår arvedel, Jakobs, hans älskades, stolthet. Sela. 5Gud har farit upp under jubel, HERREN, under basuners ljud. 6Lovsjungen Gud, lovsjungen; lovsjungen vår konung, lovsjungen. 7Ty Gud är konung över hela jorden; lovsjungen honom med en sång. 8Gud är nu konung över hedningarna, Gud har satt sig på sin heliga tron. 9Folkens ypperste hava församlat sig till att bliva ett Abrahams Guds folk. Ty Gud tillhöra de som äro jordens sköldar; högt är han upphöjd.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses