46 1För sångmästaren; av Koras söner; till Alamót; en sång. (2) Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. 2Därför skulle vi icke frukta, om än jorden omvälvdes och bergen vacklade ned i havsdjupet; 3om än dess vågor brusade och svallade, så att bergen bävade vid dess uppror. Sela.   4En ström går fram, vars flöden giva glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning. 5Gud bor därinne, den vacklar icke; Gud hjälper den, när morgonen gryr. 6Hedningarna larma, riken vackla; han låter höra sin röst, då försmälter jorden. 7HERREN Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela.   8Kommen och skåden HERRENS verk: gärningar som väcka häpnad gör han på jorden. 9Han stillar strider intill jordens ända, bågen bryter han sönder och bräcker spjutet, i eld bränner han upp stridsvagnarna. 10»Bliven stilla och besinnen att jag är Gud; hög varder jag bland hedningarna, hög på jorden.» 11HERREN Sebaot är men oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses