10Men du, HERRE, var mig nådig och upprätta mig, så vill jag vedergälla dem.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses