4 1För sångmästaren, med strängaspel; en psalm av David. (2) När jag ropar, så svara mig, du min rättfärdighets Gud, du som i trångmål skaffar mig rum; var mig nådig och hör min bön.   2I herrar, huru länge skall min ära vara vänd i smälek, huru länge skolen I älska fåfänglighet och fara efter lögn? Sela. 3Besinnen dock att HERREN har utvalt åt sig den fromme; HERREN hör, när jag ropar till honom. 4Vredgens, men synden icke; eftersinnen i edra hjärtan, på edra läger, och varen stilla. Sela. 5Offren rätta offer, och förtrösten på HERREN.   6Många säga: »Vem skall låta oss se det gott är?» Upplyft du över oss ditt ansiktes ljus, o HERRE. 7Du giver mig glädje i hjärtat, större än andras, när de få säd och vin i myckenhet. 8I frid vill jag lägga mig ned, och i frid skall jag somna in, ty du, HERRE, låter mig bo avskild och i trygghet.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses