3 1En psalm av David, när han flydde för sin son Absalom. (2) HERRE, huru många äro icke mina ovänner! Ja, många resa sig upp mot mig. 2Många säga om mig: »Det finnes ingen frälsning för honom hos Gud.»   3Men du, HERRE, är en sköld för mig; du är min ära och den som upplyfter mitt huvud. 4Jag höjer min röst och ropar till HERREN, och han svarar mig från sitt heliga berg. Sela. 5Jag lade mig och somnade in; jag har åter vaknat upp, ty HERREN uppehåller mig. 6Jag fruktar icke för skaror av många tusen, som lägra sig mot mig runt omkring.   7Stå upp, HERRE, fräls mig, min Gud; ty du slår alla mina fiender på kinden, du krossar de ogudaktigas tänder. 8Hos HERREN är frälsningen; över ditt folk komme din välsignelse. Sela.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses