29 1En psalm av David. Given åt HERREN, I Guds sönder, given åt HERREN ära och makt; 2given åt HERREN hans namns ära, tillbedjen HERREN i helig skrud. 3HERRENS röst går ovan vattnen; Gud, den härlige, dundrar, ja, HERREN, ovan de stora vattnen. 4HERRENS röst ljuder med makt, HERRENS röst ljuder härligt. 5HERRENS röst bräcker cedrar, HERREN bräcker Libanons cedrar. 6Han kommer dem att hoppa likasom kalvar, Libanon och Sirjon såsom unga vildoxar. 7HERRENS röst sprider ljungeldslågor. 8HERRENS röst kommer öknen att bäva, HERREN kommer Kades' öken att bäva. 9HERRENS röst bringar hindarna att föda; skogarnas klädnad rycker den bort. I hans himmelska boning förkunnar allting hans ära. 10HERREN på sin tron bjöd floden komma, och HERREN tronar såsom konung evinnerligen. 11HERREN skall giva makt åt sitt folk, HERREN skall välsigna sitt folk med frid.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses