8HERRE, jag har din boning kär och den plats där din härlighet bor.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses