1Av David. Skaffa mig rätt, HERRE, ty jag vandrar i ostrafflighet, och jag förtröstar på HERREN utan att vackla.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses