26 1Av David. Skaffa mig rätt, HERRE, ty jag vandrar i ostrafflighet, och jag förtröstar på HERREN utan att vackla. 2Pröva mig, HERRE, och försök mig; rannsaka mina njurar och mitt hjärta. 3Ty din nåd är inför mina ögon, och jag vandrar i din sanning. 4Jag sitter icke hos lögnens män, och med hycklare har jag icke min umgängelse. 5Jag hatar de ondas församling, och hos de ogudaktiga sitter jag icke. 6Jag tvår mina händer i oskuld, och kring ditt altare, HERRE, vill jag vandra, 7för att höja min röst till tacksägelse och förtälja alla dina under. 8HERRE, jag har din boning kär och den plats där din härlighet bor.   9Ryck icke min själ bort med syndare, icke mitt liv med de blodgiriga, 10i vilkas händer är skändlighet, och vilkas högra hand är full av mutor. 11Jag vandrar ju i ostrafflighet; förlossa mig och var mig nådig. 12Ja, min fot står på jämn mark; i församlingarna skall jag lova HERREN.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses