20 1För sångmästaren; en psalm av David. (2) HERREN bönhöre dig på nödens dag, Jakobs Guds namn beskydde dig. 2Han sände dig hjälp från helgedomen, och stödje dig från Sion. 3Han tänke på alla dina spisoffer och upptage med välbehag ditt brännoffer. Sela. 4Han give dig vad ditt hjärta begär och fullborde alla dina rådslag. 5Må vi få jubla över din seger och i vår Guds namn resa upp baneret; HERREN uppfylle alla dina böner.   6Nu vet jag att HERREN giver seger åt sin smorde; han svarar honom från sin heliga himmel, genom väldiga gärningar giver hans högra hand seger. 7De andra prisa vagnar, de prisa hästar, men vi prisa HERRENS, vår Guds, namn. 8De sjunka ned och falla, men vi resa oss upp och bliva beståndande. 9HERRE, giv seger; ja, konungen svare oss på den tid då vi ropa.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses